آمپرمتر كلمپي/ چنگكي MINIFLEX

يك سنسور جريان RMS AC مي باشد كه از يك بخش فعال قابل انعطاف ( سيم پيچ Rogowski Miniflex MA101 ) تشكيل شده است كه به يك مبدل ديجيتال كامپكت متصل شده است و مي تواند جريان عبوري از هادي تا ۴۰۰Aac را اندازه گيري كند. مبدل ديجيتال مقدار جريان اندازه گيري شده را به صورت يك خروجي ۴ تا ۲۰ mAdc با نسبت خطي ارائه مي كند.

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي MINIFLEX

محصولات مرتبط

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان/ توان سنج CS PM 5110

جريان/ توان سنج CS ENERIUM 30

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي MINIFLEX

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي Miniflex