اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل ثابت

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند. با استفاده از يك نمونه گير، يك بخش از جريان عبوري هواي فشرده به داخل OIL CHECK هدايت مي شود. با توجه به اينكه اين عمليات اندازه گيري به صورت پيوسته انجام مي شود، مقادير روغن موجود در هواي فشرده كه از حد مجاز بيشتر باشند به سرعت شناسايي شده و اقدامات اصلاحي انجام مي گيرد.

استفاده مدل ثابت به صورت تركيبي با DS 400

  • – اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده توسط Oil-Check

(DN 20-DN 40), 3-16 bar, measuring range < 0.01…۲٫۵۰۰ mg/m3 شامل پراب نمونه گير ( DN 20 – DN 40)، گواهي بازرسي، خروجي آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر  

  • – واحد اندازه گيري Oil-Check جهت نمونه گيري

(DN 20, 3/4″, ۱۶ bar, stainless steel,  Outer diameter 26.9 mm, Outer thread R 3/4″) جهت اطلاعات مربوط به واحد هاي اندازه گيري ديگر به كاتالوگ محصول در پيوست مراجعه كنيد.  

  • – شير توپي G 3/8″كه شامل اتصالات مربوطه جهت نصب بين پراب نمونه گير و Oil-Check مي باشد
  • – سوكت اتصال خروجي آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی آمپر
  • – كابل اتصال ۵ متري
  • – ثبات نمودار DS 400 با صفحه نمايشگر گرافيكي لمسي
  • – آیتم اختياري: ETHERNET و RS 485
  • – نرم افزار CS Soft Basic- ارزيابي اطلاعات در قالب جدول و نمودار- فراخواني مقادير اندازه گيري شده از طريق USB و يا ETHERNET

اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل ثابت

محصولات مرتبط

اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل ثابت

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذراتاندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل سيار

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذرات PC 400 – مدل ثابت بر اساس استاندارد ISO 8573

با قابليت اندازه گيري ذرات از سايز ۰٫۱ میکرومتر را داشته و براي مانيتور كردن كيفيت هواي فشرده ي (Class 1 (ISO 8573

شمارنده ذرات PC 400 – مدل سيار بر اساس استاندارد ISO 8573

شمارنده ي ذرات نوري PC 400 كه از دقت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.