جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

اين تجهيز تا ۱۰۰ آمپر و يا ۶۰۰ آمپر موجود مي باشد و قابليت اندازه گيري ولتاژ و جريان را داشته و همچنين مي تواند مقادير زير را نيز محاسبه كند:

 • توان اكتيو( kW)
 • توان ظاهري ( kVA)
 • توان راكتيو( kVar)
 • انرژي مصرفي ( kWh)
 • Cos phi

كليه مقادير اندازه گيري شده به صورت ديجيتال ( Modbus) به DS 500 سيار / DS 400 سيار انتقال داده مي شود و مي توانند در آنجا ثبت شوند.

ويژگي هاي CS PM 600:

 • حسگر هاي آهنربايي اندازه گيري ولتاژ كه مي توان ولتاژ را در حالت عملياتي دستگاه اندازه گيري نمود.
 • ترانسفورماتور هاي جريان لولايي كه هادي هاي فازهاي L1, L2 و L3 را در بر مي گيرد و در حالت عملياتي دستگاه نيز مي توان از آنها استفاده نمود.

موارد و متعلقاتي كه در زمان تحويل كالا ارسال مي شود شامل آيتم هاي زير مي باشد:

 • جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار به همراه ٣ ترانسفورماتور جريان خارجي براي ماشين آلات بزرگ و نيروگاه ها.
 • ترانسفورماتورهاي جريان خارجي مدل كلمپي براي اندازه گيري فازها(۱۰۰ آمپر يا ۶۰۰ آمپر)
 • حسگر هاي آهنربايي اندازه گيري خارجي به منظور اندازه گيري ولتاژ
 • كابل اتصال ۵ متري براي تجهيزات سيار

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

محصولات مرتبط

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان / توان سنج سيار CS PM 600 سيار

جريان/ توان سنج CS PM 5110

جريان/ توان سنج CS ENERIUM 30

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي MINIFLEX

آمپرمتر كلمپي/ چنگكي Miniflex