شمارنده ذرات PC 400 – مدل ثابت بر اساس استاندارد ISO 8573

شمارنده ي ذرات نوري PC 400 كه از دقت بسيار بالايي برخوردار مي باشد، قابليت اندازه گيري ذرات از سايز ۰٫۱ میکرومتر را داشته و براي مانيتور كردن كيفيت هواي فشرده ي       (Class 1 (ISO 8573 مناسب مي باشد. عملكرد صحيح كليه ي تجهيزاتي كه براي انجام فيلتراسيون در مسير هواي فشرده قرار دارند، توسط PC 400 مانيتور شده و منافذ احتمالي  موجود در فيلترها به سرعت شناسايي مي شوند. جريان هواي فشرده توسط شمارنده ذرات PC 400 به صورت اتوماتيك نظارت مي شود.

استفاده ي تركيبي از اين مدل ثابت به همراه DS 400 :

  • دستگاه شمارنده ي ذرات PC 400 از سایز ۰٫۱ میکرومتر براي هوا و گاز هاي فشرده كه شامل كاهنده ي فشار نيز مي باشد.
  • كابل اتصال ٥ متري
  • ثبات نمودار DS 400 به همراه صفحه ي نمايشگر لمسي
  • آیتم اختیاری: ديتالاگر يكپارچه جهت ثبت ١٠٠ ميليون مقدار
  • آیتم اختیاری: رابط Ethernet و RS485
  • نرم افزار CS Soft Basic- ارزيابي اطلاعات در قالب جدول و نمودار- فراخواني مقادير اندازه گيري شده از طريق USB و يا ETHERNET
  • مدل جايگزين براي دستگاه شمارنده ي ذرات PC 400 از ۰٫۱میکرومتر: ذره شمار PC 400 از  ۰٫۳ میکرومتر براي هوا و گاز هاي فشرده كه شامل فشار شكن نيز مي باشد.

شمارنده ذرات PC 400 – مدل ثابت بر اساس استاندارد ISO 8573

محصولات مرتبط

اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل ثابت

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذراتاندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل سيار

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذرات PC 400 – مدل ثابت بر اساس استاندارد ISO 8573

با قابليت اندازه گيري ذرات از سايز ۰٫۱ میکرومتر را داشته و براي مانيتور كردن كيفيت هواي فشرده ي (Class 1 (ISO 8573

شمارنده ذرات PC 400 – مدل سيار بر اساس استاندارد ISO 8573

شمارنده ي ذرات نوري PC 400 كه از دقت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.