شمارنده ذرات PC 400 – مدل سيار بر اساس استاندارد ISO 8573

شمارنده ي ذرات نوري PC 400 كه از دقت بسيار بالايي برخوردار مي باشد، قابليت اندازه گيري ذرات از سايز ۰٫۱ میکرومتر را داشته و براي مانيتور كردن كيفيت هواي فشرده ي      (Class 1 (ISO 8573 مناسب مي باشد. عملكرد صحيح كليه ي تجهيزاتي كه براي انجام فيلتراسيون در مسير هواي فشرده قرار دارند، توسط PC 400 مانيتور شده و منافذ احتمالي  موجود در فيلترها به سرعت شناسايي مي شوند. جريان هواي فشرده توسط شمارنده ذرات PC 400 به صورت اتوماتيك نظارت مي شود.

استفاده تركيبي از مدل سيار به همراه DS 500 سيار:

  • – دستگاه شمارنده ي ذرات PC 400 از سایز ۰٫۱ میکرومتر براي هوا و گاز هاي فشرده به همراه فشار شكن- در داخل يك كيف سرويس پرتابل
  • – كابل اتصال ٥ متري جهت اتصال سنسور هاي ثالث به تجهيزات پرتابل، ODU/ open ends
  • – ثبات نمودار DS 500 سيار-٤ ورودي سنسور
  • – نرم افزار CS Soft Basic- ارزيابي اطلاعات در قالب جدول و نمودار- فراخواني مقادير اندازه گيري شده از طريق USB و يا ETHERNET
  • – مدل جايگزين براي دستگاه شمارنده ي ذرات PC 400 از۰٫۱ میکرومتر : ذره شمار PC 400 تا ۰٫۳ میکرومتر براي هوا و گاز هاي فشرده كه شامل فشار شكن نيز مي باشد.

شمارنده ذرات PC 400 – مدل سيار بر اساس استاندارد ISO 8573

محصولات مرتبط

اندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل ثابت

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذراتاندازه گيري مقدار روغن باقيمانده توسط OILCHECK بر طبق استاندارد ISO 8573 -مدل سيار

سنسور OILCHECK ، مقدار روغن باقيمانده در هواي فشرده كه به شكل بخار مي باشد را اندازه گيري مي كند.

شمارنده ذرات PC 400 – مدل ثابت بر اساس استاندارد ISO 8573

با قابليت اندازه گيري ذرات از سايز ۰٫۱ میکرومتر را داشته و براي مانيتور كردن كيفيت هواي فشرده ي (Class 1 (ISO 8573

شمارنده ذرات PC 400 – مدل سيار بر اساس استاندارد ISO 8573

شمارنده ي ذرات نوري PC 400 كه از دقت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.