كیفیت هوای فشرده

کیفیت هوای فشرده

شمارنده ذرات (پارتیکل سنج) و اندازه گیری روغن باقیمانده۲ عامل برای حصول اطمینان از کیفیت هوای فشرده

کیفیت هوای فشرده و یا گاز در داخل یک سیستم هوای فشرده،حد زیادی به مانیتورینگ مداوم میزان روغن باقیمانده  و ذرات معلق بستگی دارد.

همچنین بر طبق استاندارد کیفیت هوای فشرده ISO 8573-1 که به بررسی ۳ عامل مهم که شامل:

پارتیکل، رطوبت و میزان روغن باقیمانده در هوای فشرده می باشد،
اندازه گیری دقیق این عوامل امری ضروری است.

بر طبق این استاندارد، با توجه به  میزان روغن و پارتیکل و رطوبت موجود در هوای فشرده کلاس بندی کیفی انجام می شود.
بر اساس این کلاس بندی با توجه به مقدار مجاز وجود روغن و پارتیکل در هر صنعت،
مشخص می شود که در آن صنعت مربوطه کلاس روغن و پارتیکل چه عددی است.

بر طبق این استاندارد به عنوان مثال در کلاس ۱ هوای فشرده میزان روغن مجاز باید کمتر از ۰۱/۰ میلی گرم بر متر مکعب باشد
و همچنین پارتیکل با سایز ۱/۰  تا ۵/۰ میکرون باید کمتر از ۲۰۰۰۰ تا، با سایز ۵/۰ تا ۱ میکرون کمتر از ۴۰۰ عدد
و با سایز ۱ تا ۵ میکرون باید کمتر از ۱۰ عدد باشد.

بدیهی است که برای مشخص کردن کلاس هوای فشرده نیاز به دستگاه اندازه گیری میزان روغن و پارتیکل است.

کیفیت هوای فشرده مطلوب

برند CS INSTRUMENTS دارای دستگاه اندازه گیری روغن که قابلیت اندازه گیری روغن باقی مانده در هوای فشرده به صورت دیجیتال را دارد
تا بالاتر از کلاس ۱ هوای فشرده را دارد.
دستگاه اندازه گیری پارتیکل موجود در هوای فشرده نیز به صورت دیجیتال تعداد ذرات را می شمارد
و اندازه گیری می کند که اطلاعات مربوط به این دو دستگاه را به صورت کامل میتوانید در پایین صفحه مشاهده کنید.

سیستم های اندازه گیری و ارزیابی ما برای اندازه گیری روغن باقیمانده و ذرات،
به دو صورت ثابت و پرتابل در دسترس می باشد.
با توجه به این موضوع ما می توانیم سیستم اندازه گیری مناسب را بر اساس کاربرد شما انتخاب کرده،
و مطابق با استاندارد ISO 8573-1 به راحتی ارائه دهیم.
برای مشاوره و سنجش هوای فشرده خود با کارشناسان ما تماس بگیرید