نرم افزار

Software

Flow Calculator
محاسبات پارامترهای فلو

 

نرم افزار محاسبات فلومتری (Flow Calculator) به شما این امکان را می دهد که با انتخاب فلومتر مناسب، قطر لوله، سرعت سیال و نوع سیال بتوانید فلومتر مناسب خود را با کمترین میزان خطا و بهترین فیمت خریداری کنید

Humidity Calculator
محاسبات پارامترهای رطوبت

نرم افزار Humidity Calculator  ساخت کمپانی CS INSTRUMENTS  است.
این نرم افزار این امکان را به شما می دهد که با وارد کردن دما، فشار و یکی از پارامتر های رطوبت ( مثل نقطه شبنم، رطوبت نسبی و …) دیگر پارامتر های رطوبت را در اختیار شما قرار دهد.

همچنین شما می توانید با وارد کردن دو مقدار متفاوت، پارامتر های رطوبت دو دستگاه مختلف را با هم مقایسه کنید.