نرم افزار های هوای فشرده

خانه –

نرم افزار های هوای فشرده

نرم افزار های هوای فشرده

شرکت CS INSTRUMENTS آلمان برای بهره وری بالاتر دستگاه ها و همچنین استفاده از قابلیت  هایی تظیر کالیبره کردن سنسورها، گزارش گیری از اندازه گیری های انجام شده، تنظیمات واحد های اندازه گیری، تبدیل داده های دستگاه ها به فرمت دیتاهای کامپیوتر و استفاده هایی از این قبیل از نرم افزار های هوای فشرده مشخصی بهره برده است.

نرم افزار هایی که برای ارزیابی اطلاعات اندازه گیری شده و اشتراک گزاری این اطلاعات روی چند کامپیوتر استفاده می شود.

این نرم افزار های هوای فشرده می توانند اطلاعات را به صورت جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت یکجا در اختیار شما بگذارند تا با بررسی آنها، تحلیل درستی از داده ها انجام شود و اقدامات درستی صوزت گیرد.

از دیگر قابلیت های نرم افزار های هوای فشرده تبدیل زبان است، به عنوان مثال نرم افزار CS BASIC از ۵ زبان مختلف پشتیبانی می کند.

از دیگر امکانات نرم اقزار های برند CS INSTRUMENTS این است که به کمک آنها می توان کالیبره سنسورهای قدیمی ( نظیر FA 400 و VA 400) و همچنین سنسورهای جدیدی که از کالیبره خارج شدن را انجام داد.

برای انتخاب ترم افزار مورد نیاز و دریافت آموزش های لازم برای کارکردن با آنها با کازشناسان ما تماس بگیرید.

نرم افزار های هوای فشرده

نرم افزار های هوای فشرده

محصولات مرتبط

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx

شرکت CS INSTRUMENTS آلمان برای بهره وری بالاتر دستگاه ها و همچنین استفاده از قابلیت  هایی تظیر کالیبره کردن سنسورها، گزارش گیری از اندازه گیری های انجام شده، تنظیمات واحد های اندازه گیری، تبدیل داده های دستگاه ها به فرمت دیتاهای کامپیوتر و استفاده هایی از این قبیل از نرم افزار های هوای فشرده مشخصی بهره برده است.
فلومتر

نرم افزار هایی که برای ارزیابی اطلاعات اندازه گیری شده و اشتراک گزاری این اطلاعات روی چند کامپیوتر استفاده می شود.

این نرم افزار های هوای فشرده می توانند اطلاعات را به صورت جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت یکجا در اختیار شما بگذارند تا با بررسی آنها، تحلیل درستی از داده ها انجام شود و اقدامات درستی صوزت گیرد.

از دیگر قابلیت های نرم افزار های هوای فشرده تبدیل زبان است، به عنوان مثال نرم افزار CS BASIC از ۵ زبان مختلف پشتیبانی می کند.

از دیگر امکانات نرم اقزار های برند CS INSTRUMENTS این است که به کمک آنها می توان کالیبره سنسورهای قدیمی ( نظیر FA 400 و VA 400) و همچنین سنسورهای جدیدی که از کالیبره خارج شدن را انجام داد.

برای انتخاب ترم افزار مورد نیاز و دریافت آموزش های لازم برای کارکردن با آنها با کازشناسان ما تماس بگیرید.

محصولات ما

Card image cap

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

Card image cap

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

Card image cap

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

Card image cap

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

Card image cap

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

Card image cap

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx: