نرم افزار های هوای فشرده

نرم افزار های هوای فشرده

شرکت CS INSTRUMENTS آلمان برای بهره وری بالاتر دستگاه ها
و همچنین استفاده از قابلیت  هایی تظیر کالیبره کردن سنسورها، گزارش گیری از اندازه گیری های انجام شده، تنظیمات واحد

های اندازه گیری، تبدیل داده های دستگاه ها به فرمت دیتاهای کامپیوتر و استفاده هایی از این قبیل از نرم افزار های هوای فشرده مشخصی بهره برده است.

 

نرم افزار هایی که برای ارزیابی اطلاعات اندازه گیری شده
و اشتراک گزاری این اطلاعات روی چند کامپیوتر استفاده می شود.

این نرم افزار های هوای فشرده می توانند اطلاعات را به صورت جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت یکجا در اختیار شما بگذارند
تا با بررسی آنها، تحلیل درستی از داده ها انجام شود و اقدامات درستی صوزت گیرد.

از دیگر قابلیت های نرم افزار های هوای فشرده تبدیل زبان است،
به عنوان مثال نرم افزار CS BASIC از ۵ زبان مختلف پشتیبانی می کند.

از دیگر امکانات نرم اقزار های برند CS INSTRUMENTS این است که به کمک آنها می توان کالیبره سنسورهای قدیمی ( نظیر FA 400 و VA 400)
و همچنین سنسورهای جدیدی که از کالیبره خارج شدن را انجام داد.

برای انتخاب ترم افزار مورد نیاز و دریافت آموزش های لازم برای کارکردن با آنها با کازشناسان ما تماس بگیرید