نرم افزار CS LEAK REPORTER برای نشتی یاب LD 500/510

تهیه آسان گزارش نشتی مطابق با استاندارد ISO 50001 در صورتی که هر گونه نشتی توسط نشتی یاب LD 500/510  شناسایی و ذخیره شده باشد ، اطلاعات زیر جهت انتقال به نرم افزار CS LEAK REPORTER برای تهیه گزارش در دسترس خواهد بود :

  • عکس مربوط به مکان نشتی
  • تاریخ / زمان
  • نام شرکت / بخش مربوطه / تجهیز مربوطه
  • میزان نشتی بر حسب liters/min ( قابل تنظیم بر اساس واحد های دیگر)
  • هزینه مربوط به نشتی بر حسب یورو در سال (قابل تنظیم بر اساس واحد های پولی دیگر)

تهیه گزارش هایی با اطلاعات تکمیلی از طریق نرم افزار، قابل تهیه و ارسال به اپراتورهای سیستم هوای فشرده و یا رئیس بخش مربوطه است امکان تهیه گزارش برای بخش های شرکت  به صورت کلی و یا به صورت جداگانه برای هر بخش وجود دارد. اطلاعات گزارش مربوط به میزان نشتی هر قسمت به طور واضح  و ساده  در دسترس می باشد.

با توجه به جمع بندی موجود در انتهای فرم گزارش به سادگی می توان یک براورد کلی از میزان نشتی برحسب Liters/Min داشت و همچنین هزینه های سالیانه مربوط به آن را محاسبه کرد.

نرم افزار CS LEAK REPORTER برای نشتی یاب LD 500/510

محصولات مرتبط

مجموعه ي نشتی یاب LD 400

این سنسورِ اختلاف فشارِ، کیفیت عملکرد فیلتراسیون هوای فشرده را از طریق اندازه گیری اختلاف فشار ایجاد شده قبل و بعد از فیلتر تضمین می کند

نشتی یاب LD 450

نشتی یاب LD ۴۵۰ مدل پیشرفته نشتی یاب های LD ۳۰۰ و LD ۴۰۰
می باشد

نشتی یاب LD500 – اندازه گیری و تشخیص نشتی

LD500- اندازه گیری و تشخیص نشتی در هوا و گاز های فشرده

نرم افزار CS LEAK REPORTER برای نشتی یاب LD 500/510

تهیه آسان گزارش نشتی مطابق با استاندارد ISO 50001

تخفیفات ویژه

برای دریافت تخفیف محصولات ما روی دکمه زیر کلیک کنید