نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه با استفاده از CS Soft Network چند تجهيز DS 500/ DS 400 كه تعداد آنها به صورت انتخابي مي باشد را مي توانيد از طريق پروتكل Ethernet ارزيابي كنيد. اين نرم افزار مقادير اندازه گيري شده همه ي تجهيزات را به صورت چرخه اي در داخل يك پايگاه داده SQL بر روي سرور ذخيره مي كند. در صورتي كه مقادير اندازه گيري شده از حد مجاز تعريف شده بيشتر شوند، به صورت خودكار به نفر مربوطه پيامك و يا ايميل ارسال می شود. علاوه بر اين، سطوح كاربران را مي توان در نرم افزار سرور تعريف نمود و بنابراين هر كاربر فقط مي تواند به مقادير اندازه گيري شده از يك تجهيز DS 500/ DS 400 مشخص دسترسي داشته باشد. ارزيابي اطلاعات از طريق نرم افزار سرويس گيرنده براي هر كامپيوتر، در داخل شركت امكان پذير مي باشد.

توابع   CS Soft Network (سرور):

  • ذخيره خودكار اطلاعات در پايگاه داده My SQL (سيكل و چرخه به صورت آزادانه قابل برنامه ريزي مي باشد)
  • مديريت كاربران
  • تنظيم پيغام هشدار و ارسال از طريق پيامك و ايميل
  • تنظيمات ايجاد نسخه پشتيبان

توابع CS Soft Network (مشتری):

  • نشان دادن مقادير اندازه گيري شده جاري
  • نمودار گرافيكي با قابليت زوم
  • نشان دادن اطلاعات در قالب جدول
  • توليد گزارش ( گزارش استاندارد با مقادير حداقل و حداكثر، تعداد هشدار هاي مقادير بيش از حد مجاز و زمان آنها)
  • گزارش مصرف خودكار

نرم افزار CS SOFT NETWORK

محصولات مرتبط

نرم افزار VA5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي سنجش سيال VA 5xx

نرم افزار CS BASIC

کلیه تنظیمات مهم مانند تنظیم واحد های اندازه گیری، دقت اندازه گیری، نام و لوگوی کمپانی به راحتی امکان پذیر می باشد

نرم افزار CS SOFT BASIC

ارزيابي اطلاعات با ٥ زبان مختلف با استفاده از نرم افزار CS Soft Basic. جدول، نمودار، آمار و ارقام به صورت يكجا قابل مشاهده مي باشد.

نرم افزار CS SOFT NETWORK

نرم افزار – CS Soft Network ارزيابي اطلاعات اندازه گيري شده چند كامپيوتر در داخل شبكه

نرم افزار CS SOFT ENERGY ANALYZER

نرم افزار CS Soft Energy Analyzer

نرم افزارFA 5XX – CS SERVICE SOFTWARE

نرم افزار CS Service Software براي سنسورهاي نقطه شبنم FA 5xx