نشتی یاب هوا و گاز های فشرده

نشتی یاب

دستگاه نشتی یاب و تجهیزات مورد نیاز برای اندازه گیری میزان نشتی

بزرگترین دلیل اتلاف انرژی در سیستم های هوای فشرده، نشتی ها می باشند. چندین مطالعه نشان میدهد که ۳۰% از هزینه های تولید هوای فشرده می تواند با تشخیص و رفع نشتی ها حذف گردد. از این رو داشتن نشتی یاب مناسب امری ضروری به حساب می آید.

بنابراین پیدا کردن نشتی ها و حذف آنها از خطوط هوای فشرده به صورت دوره ای امری ضروری به شمار می رود. نشتی یابهای سری LD ما از کلیه ی امکانات لازم برای پیدا کردن نشتی ها و محاسبه میزان نشتی و هزینه های هدر رفت مصرف انرژی برخوردار می باشد.
از جمله موارد مصرف نشتی یاب های ما نشتی یابی در خطوط هوای فشرده و تست نشتی سیستم هایی بدون فشار می باشد.

انتخاب نشتی یاب مناسب

نشتی یاب LD 400  در شناسایی نشتی تجهیزی قابل اطمینان میباشد، این در حالی است که نشتی یاب LD 500  علاوه بر پیدا کردن نشتی قادر به محاسبه هزینه نشتی های موجود در طول زمان هم می باشد. کاربر یک گزارش از شرایط واقعی سیستم مورد آزمایش و برآوردی از پتانسیل موجود جهت کاهش هزینه تولید هوای فشرده دریافت می کند. در صورتی که در انتخاب دستگاه تشخیص نشتی مورد نظر خود مطمئن نیستید با کارشناس های ما تماس بگیرید . کارشناسان ما شما را در انتخاب مناسب ترین دستگاه در محیط گازی و هوای فشرده یاری خواهند کرد.

جدول زیر نمونه ای از میزان پتانسیل واقعی کاهش هزینه های حاصل از شناسایی نشتی در سیستم هوای فشرده را نشان می دهد:

قطر محل نشتی/ mmمیزان نشتی  l/s  در ۶ barمیزان نشتی l/s  در  ۱۲barهدر رفت انرژی kwh  در ۶barهدر رفت انرژی kwh  در ۱۲barهزینه/ یورو در ۶barهزینه / یورو  در ۱۲bar
۱۱٫۲۱٫۸۰٫۳۱٫۰۱۴۴۴۸۰
۳۱۱٫۱۲۰٫۸۳٫۱۱۲٫۷۱۴۸۸۶۰۹۶
۵۳۰٫۹۵۸٫۵۸٫۳۳۳٫۷۳۹۸۴۱۶۱۷۶
۱۰۱۲۳٫۸۲۳۵٫۲۳۳٫۰۱۳۲٫۰۱۵۸۴۰۶۳۳۶۰