نمونه کار‌ها

تست رطوبت و اندازه گیری روغن باقیمانده کمپرسور صنعت فولاد

روغن کمپرسور در خروجی و تست رطوبت در شرکت تولید کننده آب معدنی

فلومتری اکسیژن ساز با چند خروجی مختلف

تست نقطه شبنم و رطوبت در شرکت داروسازی

تست رطوبت و نقطه شبنم در شرکت تولید کننده دارو های ضد سرطان

فلومتری از خط هوای فشرده مرطوب

کالیبره دستگاه FA 500 و تست نقطه شبنم شرکت محب روپاک کیمیا

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت محترم آوا پزشک

تست فلومتری شرکت سازور سازه آذرستان

کالیبراسیون سنسور نقطه شبنم FA400 شرکت توسعه ریلی مپنا

تست فلومتری شرکت فولاد غرب آسیا

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت سینا شیشه

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت دارو شیشه

تست رطوبت و فلومتری شرکت لاستیک بارز

تست روغن باقیمانده موجود در هوای فشرده شرکت سیم و کابل لیا قزوین

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت درخت الماس سبز

تست صحت عملکرد دستگاه نقطه شبنم پرتابل DP207 شرکت فرسار تجارت

تعمیر درایر تبریدی MTA برای شرکت آماده لذیذ

تست رطوبت سیستم هوای فشرده شرکت نوین چوب

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت داروسازی خوارزمی

تست اندازه گیری میزان روغن و رطوبت در سیستم هوای فشرده شرکت روناک دارو

اعتبار سنجی هوای فشرده شرکت داروسازی فاران شیمی

تست رطوبت در شرکت میکاس کمپرسور

کیفیت سنجی سیستم هوای فشرده شرکت قائم نخ کیمیا

تست نقطه شبنم در شرکت مپنا لکوموتیو

آزمايشگاه شركت ملي گاز ايران – منطقه ٣ عمليات انتقال گاز

دبی سنجی کمپرسورهای سانتریفیوژ سنتاک و کمپرسورهای اطلس کوپکو اویل فری شرکت خودرو سازي پارس خودرو

کمپرسورخانه سالن رنگ شرکت خودرو سازی بهمن موتور