دوره‌های آموزشی

عنوان دوره: دستیابی به برترین شیوه های مهندسی تولید و توزیع هوای فشرده و آنالیز هوای فشرده شامل اندازه گیری نقطه شبنم، درصد رطوبت، میزان آب وارد شده به سیستم، اندازه گیری دبی واقعی کمپرسورها (فلومتری)،  تشخیص نشتی و اندازه گیری میزان روغن در خطوط هوای فشرده

مدت زمان دوره : ۸ ساعت

زمان: ۱۳۹۶/۴/۲۱  چهارشنبه           مکان:سالن برگزاری همایش های دانشگاه امیر کبیر

جهت شرکت در دوره ها و همچنین برگزاری دوره در سایت مورد نظرتان، با ما تماس بگیرید.