نویسنده: haghi

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده
بلاگ

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده

در زمینه خشک کن های جذبی با سیستم احیاء گرم خارجی، تنوع زیادی از سیستم های مختلف در بازار وجود دارد که انعطاف پذیری قابل توجهی با توجه به میزان فلو یا دبی مورد نظر، عدد نقطه شبنم خروجی و همچنین میزان مصرف انرژی مورد نیاز دارند

ادامه مطلب »
بلاگ

مراقبت از درایر جذبی

مراقبت از درایر جذبی و راهکار های ساده افزایش کارایی آن! مراقبت از درایر جذبی چگونه انجام می شود ؟ چه زمانی باید مواد جاذب

ادامه مطلب »
بلاگ

کیفیت هوای فشرده پزشکی

بررسی ساده ولی جامع ایمنی و کیفیت هوای فشرده پزشکی هوای فشرده و گازهای فشرده برای بسیاری از عملیات مراکز درمانی حیاتی هستند. این هوا

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد