نویسنده: haghi

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده
بلاگ

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده

در زمینه خشک کن های جذبی با سیستم احیاء گرم خارجی، تنوع زیادی از سیستم های مختلف در بازار وجود دارد که انعطاف پذیری قابل توجهی با توجه به میزان فلو یا دبی مورد نظر، عدد نقطه شبنم خروجی و همچنین میزان مصرف انرژی مورد نیاز دارند

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد