14 جولای 2021
فلومتر های ورتکس و التراسونیک

مزایا و معایب انواع فلومتر های گاز ( بخش سوم: التراسونیک، ورتکس و جرمی حرارتی)

10 جولای 2021
فلومتر التراسونیک VU 570

فلومتر التراسونیک ورتکس VU 570

30 می 2021

فلومتر ورتکس VX 570 برای اندازه گیری بخار، گازها و مایعات

09 می 2021
روغن باقیمانده کمپرسور

تست رطوبت و اندازه گیری روغن باقیمانده کمپرسور صنعت فولاد

15 مارس 2021
روغن کمپرسور

روغن کمپرسور در خروجی و تست رطوبت در شرکت تولید کننده آب معدنی

تست رطوبت و اندازه گیری روغن کمپرسور در شرکت تولید کننده آب معدنی   اندازه گیری روغن کمپرسور چرا یک امر ضروری در تولید کنندگان آب […]
24 فوریه 2021
فلومتری اکسیژن ساز

فلومتری اکسیژن ساز با چند خروجی مختلف

فلومتری اکسیژن ساز با یک فلومتر آیا برای فلومتری اکسیژن ساز با چند خروجی مختلف باید از چند فلومتر استفاده کرد؟ برای اندازه گیری دبی اکسیژن […]
15 فوریه 2021
تست نقطه شبنم

تست نقطه شبنم و رطوبت در شرکت داروسازی

تست نقطه شبنم با دستگاه DP 510 بنا به درخواست شرکت داروسازی، تست نقطه شبنم در کمپرسورخانه آن شرکت و بعد از درایر تبریدی موجود در […]
01 فوریه 2021

تست رطوبت و نقطه شبنم در شرکت تولید کننده دارو های ضد سرطان

16 ژانویه 2021

فلومتری از خط هوای فشرده مرطوب

فلومتری از خط هوای فشرده مرطوب این تست در نقطه انتقال هوای فشرده مرطوب از یک شرکت پتروشیمی به پتروشیمی دیگر انجام شد و هدف از […]