دسته‌بندی: بلاگ

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده
بلاگ

مواد جاذب درایر جذبی هوای فشرده

در زمینه خشک کن های جذبی با سیستم احیاء گرم خارجی، تنوع زیادی از سیستم های مختلف در بازار وجود دارد که انعطاف پذیری قابل توجهی با توجه به میزان فلو یا دبی مورد نظر، عدد نقطه شبنم خروجی و همچنین میزان مصرف انرژی مورد نیاز دارند

ادامه مطلب »
بلاگ

مراقبت از درایر جذبی

مراقبت از درایر جذبی و راهکار های ساده افزایش کارایی آن! مراقبت از درایر جذبی چگونه انجام می شود ؟ چه زمانی باید مواد جاذب

ادامه مطلب »
نوشته بیشتری برای نمایش وجود ندارد