16 سپتامبر 2019

ضخامت سنج CS 0495

16 سپتامبر 2019

تجهیز جانبی برای اندازه گیری دقیق

16 سپتامبر 2019

SPOT DRILLING COLLARS

16 سپتامبر 2019

DRILLING JIG جهت ايجاد يک نقطه ي اندازه گيري

16 سپتامبر 2019

حفاظت در برابر فشار بالا