09 می 2021
روغن باقیمانده کمپرسور

تست رطوبت و اندازه گیری روغن باقیمانده کمپرسور صنعت فولاد

15 مارس 2021
روغن کمپرسور

روغن کمپرسور در خروجی و تست رطوبت در شرکت تولید کننده آب معدنی

تست رطوبت و اندازه گیری روغن کمپرسور در شرکت تولید کننده آب معدنی   اندازه گیری روغن کمپرسور چرا یک امر ضروری در تولید کنندگان آب […]
24 فوریه 2021
فلومتری اکسیژن ساز

فلومتری اکسیژن ساز با چند خروجی مختلف

فلومتری اکسیژن ساز با یک فلومتر آیا برای فلومتری اکسیژن ساز با چند خروجی مختلف باید از چند فلومتر استفاده کرد؟ برای اندازه گیری دبی اکسیژن […]
15 فوریه 2021
تست نقطه شبنم

تست نقطه شبنم و رطوبت در شرکت داروسازی

تست نقطه شبنم با دستگاه DP 510 بنا به درخواست شرکت داروسازی، تست نقطه شبنم در کمپرسورخانه آن شرکت و بعد از درایر تبریدی موجود در […]
01 فوریه 2021

تست رطوبت و نقطه شبنم در شرکت تولید کننده دارو های ضد سرطان

16 ژانویه 2021

فلومتری از خط هوای فشرده مرطوب

فلومتری از خط هوای فشرده مرطوب این تست در نقطه انتقال هوای فشرده مرطوب از یک شرکت پتروشیمی به پتروشیمی دیگر انجام شد و هدف از […]
06 دسامبر 2020
کالیبره

کالیبره دستگاه FA 500 و تست نقطه شبنم شرکت محب روپاک کیمیا

20 ژوئن 2020
هوای فشرده شرکت آوا پزشک

کیفیت سنجی هوای فشرده شرکت محترم آوا پزشک

25 سپتامبر 2019
فلومتری آذرستان

تست فلومتری شرکت سازور سازه آذرستان