برچسب: دیوپوینت

بلاگ

نقطه شبنم چیست

نقطه شبنم چیست؟   نقطه شبنم یا دیوپوینت دمایی است که در آن یک گاز(برای مثال هوا)، در یک فشار ثابت، بایستی تا آن دما

ادامه مطلب »