05 آگوست 2018

خشک کن های غشایی (Membrane dryers)

26 جولای 2018

خشک کن روتاری (Rotary drum dryers)