حذف آلاینده هوای فشرده در ۶ بخش مهم سیستم هوای فشرده

حذف آلاینده هوای فشرده در بخش های مختلف سیستم هوای فشرده اهمیت بسیاری دارد.
در این مقاله یاد می گیرید چگونه ۶ بخش از سیستم فشرده سازی هوا را از هرگونه آلودگی پاک کنید.
درایر هوای فشرده یکی از این بخش ها است که در تصفیه هوای فشرده تاثیر بسزایی دارد.

حذف آلاینده هوای فشرده از سیستم هوای فشرده

۱٫ حذف آلاینده هوای فشرده از سپراتور های آب

این قسمت اگرچه سپراتور آب نامیده می شود، اما محتوای تمام مایعات را در محل نصب کاهش می دهد.
مایع در یک سیستم هوای فشرده معمولاً مخلوطی از روغن و آب است.
(حتی در هنگام استفاده از کمپرسور اویل فری).

سپراتور های آب معمولاً اولین قطعه از تجهیزات تصفیه هوای فشرده هستند که در پایین دست یک مخزن پس از افترکولر یا هوای مرطوب نصب می‌شوند.
این قسمت باید برای محافظت از کولسینگ فیلترها در برابر آلودگی مایع استفاده شود.
اینها فقط مایعات را کاهش می دهند.
بنابراین در حذف آلاینده هوای فشرده ، سپراتورهای آب تأثیری روی آب یا روغن در فاز آئروسل یا بخار ندارند.

۲٫ کوالسینگ فیلترها و حذف آلاینده های هوای فشرده

هنگام در نظر گرفتن تجهیزات تصفیه هوای فشرده، کوالسینگ فیلترها برای عملکرد مقرون به صرفه هر سیستم هوای فشرده، صرف نظر از نوع کمپرسور نصب شده، حیاتی هستند.

یک سیستم تصفیه هوای فشرده معمولاً شامل دو کوالسینگ فیلتر است.اینها به صورت سری برای حذف پارتیکل های زیر نصب می شوند:

  • پارتکیل های معلق در آب
  • ذرات معلق در هوا
  • ذرات اتمسفر
  • میکروارگانیسم ها
  • زنگ زدگی و رسوب لوله ها

۳٫ درایر هوای فشرده و حذف آلاینده هوای فشرده

نقش درایر هوای فشرده

بخار آب، آب به شکل گاز است.
پس هوای فشرده به آسانی از سپراتورهای آب و کوالسینگ فیلترها عبور می‌کند.
بنابراین بخار آب با استفاده از درایر هوای فشرده از هوای فشرده خارج می شود.
راندمان حذف بخار آب یک درایر به صورت نقطه شبنم فشار یا PDP بیان می شود.

PDP 40- درجه سانتیگراد برای همه برنامه های غذایی، نوشیدنی و دارویی توصیه می شود.
در این دما، هوا به طور مستقیم یا غیرمستقیم با تجهیزات تولید، مواد تشکیل دهنده، بسته بندی یا محصولات نهایی تماس دارد؛
زیرا PDP پایین تر از -۲۶ درجه سانتیگراد خوردگی را متوقف می کند.
همچنین باعث پیشگیری از خوردگی جدید می شود.
علاوه بر این از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند.

درایر جذبی و حذف آلاینده هوای فشرده

درایر هوای فشرده تبریدی

درایر های جذبی، بخار آب موجود در هوای فشرده را با عبور هوا از روی یک ماده جاذب احیاکننده که رطوبت هوا را از بین می برد، کاهش می دهند.
این روش خشک کردن بسیار کارآمد است.
یک نقطه شبنم فشار معمولی مشخص شده برای درایر جذبی، -۴۰ درجه سانتیگراد است؛
زیرا نه تنها از خوردگی جلوگیری می کند،
بلکه از رشد میکروارگانیسم ها نیز جلوگیری می کند.

انواع مختلفی از درایرهای جذبی برای حذف آلاینده هوای فشرده موجود است.
همه آنها از یک اصل برای حذف رطوبت از هوای فشرده استفاده می کنند.
با این حال، روش های مختلفی برای بازسازی مواد جاذب مرطوب استفاده می شود.
برای کاربردهای مواد غذایی و آشامیدنی، هنگام انتخاب درایر جذبی باید دقت شود؛
زیرا برخی از روش های احیاء مورد استفاده ممکن است بر سطوح آلودگی هوای فشرده تأثیر بگذارند.

درایر های تبریدی و حذف آلاینده ها

درایر های تبریدی با خنک کردن بیشتر هوای فشرده و متراکم کردن بخار آب به مایع برای خارج کردن توسط سپراتور آب کار می کنند.

درایرهای تبریدی به نقطه شبنم فشار مثبت محدود می شوند.
این امر سبب می شود تا از انجماد مایع متراکم جلوگیری کنند.
این درایرها معمولاً برای کاربردهای صنعتی عمومی با لوله کشی داخلی استفاده می شوند.

همچنین نباید در هیچ تاسیساتی که لوله‌کشی در دمای محیطی زیر نقطه شبنم درایر نصب می‌شود، از این درایر استفاده کرد.
یعنی سیستم‌هایی با مخازن هوا یا لوله‌کشی خارجی.

۴٫ فیلتر جاذب و نقش آن در حذف آلاینده هوای فشرده

برای اطمینان از “هوای اویل فری از نظر فنی”، از فیلترهای جاذب استفاده می شود.
اینها از بستر بزرگی از جاذب کربن فعال برای کاهش موثر بخارات روغن استفاده می کنند.

ترکیبی از کوالسینگ فیلترها و فیلترهای جاذب، هوای فشرده را با بالاترین طبقه بندی کیفیت هوا ارائه می دهد.
یعنی طبق ISO8573-1 (استاندارد بین المللی کیفیت هوای فشرده).

بخش های مختلف تصفیه هوای فشرده

۵٫ فیلترهای پارتیکل های خشک

فیلترهای پارتیکل های خشک عملکرد حذف ذرات یکسان را با کوالسینگ فیلتر گرید معادل ارائه می دهند.
با تکیه بر تکنیک های فیلتراسیون مکانیکی، فیلترهای ذرات خشک با راندمان بالا می توانند کاهش ذرات را تا ۰٫۰۱ میکرون با راندمان حذف ۹۹٫۹۹۹۹٪ فراهم کنند.
هنگامی که با نقطه شبنم فشار -۴۰ درجه سانتیگراد همراه می شوند،
برای مهار و کنترل رشد میکروارگانیسم ها،
می توانند کاهش قابل توجهی از آلاینده های میکروبیولوژیکی ایجاد کنند.

فیلترهای پارتیکل های خشک سیستم هوای فشرده

۶٫ فیلترهای استریل و حذف آلاینده هوای فشرده

حذف مطلق (۱۰۰٪) ذرات جامد و میکروارگانیسم ها توسط یک احتباس غربالی یا فیلتر ممبرانی انجام می شود.
اینها اغلب به عنوان فیلترهای هوای استریل شناخته می شوند؛
زیرا هوای فشرده استریل شده را هم ارائه می دهند.
محفظه‌های فیلتر از فولاد ضد زنگ ساخته می‌شوند تا امکان استریل کردن محفظه و فیلتر المنت در محل را با بخارات فراهم کنند.
در حذف آلاینده هوای فشرده ، توجه به این نکته ضروری است که لوله کشی بین فیلتر استریل و برنامه هم باید به طور منظم تمیز و استریل شود.

یادداشت ها و نکات مهم در این بحث

نکات حذف آلاینده در سیستم هوای فشرده

درایرهای جذبی یا تبریدی فقط برای کاهش بخار آب طراحی شده‌اند و نه آب به صورت مایع یا آئروسل.
پس برای کارکرد موثر نیاز به استفاده از کوالسینگ فیلترها دارند.

تامین کنندگان کمپرسورهای اویل روغن اغلب اعلام می کنند که یکی از کوالسینگ فیلترها، فیلتر پارتیکل ها و دیگری فیلتر حذف روغن است.
بنابراین در تاسیسات کمپرسور اویل فری، نیازی به فیلتر حذف روغن نیست.
این درست نیست.
در واقعیت، هر دو فیلتر دقیقا همان آلاینده ها را حذف می کنند.
فیلتر اول یک فیلتر عمومی است که از فیلتر دوم با راندمان بالا در برابر آلودگی های سنگین محافظت می کند.

حذف یکی از فیلترها با این باور که فیلتر حذف روغن است، منجر به کیفیت پایین هوا به دلیل عبور آلاینده ها (حمل کننده)، هزینه های عملیاتی بالا به دلیل افت فشار در فیلتر و نیاز به تعویض مکرر فیلتر المنت می شود.
مهمتر از همه، حذف یکی از فیلترها ضمانت عملکرد را نیز بی اعتبار می کند.

نصب کوالسینگ فیلتر دوگانه، عرضه مداوم هوای فشرده با کیفیت بالا را با مزایای اضافی هزینه های عملیاتی کمتر و حداقل تعمیر و نگهداری در مقایسه با یک فیلتر با راندمان بالا تضمین می کند.

جمع بندی

درایر های تبریدی برای کاربردهای مواد غذایی و نوشیدنی که در آن هوای فشرده در تماس مستقیم (یا تماس مستقیم) با مواد تشکیل دهنده، تجهیزات تولید، محصولات نهایی یا بسته بندی است، توصیه نمی شود؛
زیرا نقاط شبنم ارائه شده قادر به مهار رشد میکروبیولوژیکی و در نتیجه تصفیه هوای فشرده نیستند.

درایرهای تبریدی معمولاً با نقاط شبنم متفاوت نسبت به مقدار ذکرشده در دسترس اند.
مثلا با +۳ درجه سانتیگراد، +۷ درجه سانتیگراد یا +۱۰ درجه سانتیگراد اختلاف.
با این حال، باید در انتخاب این نوع درایر هوای فشرده دقت کرد؛
زیرا برخلاف درایرهای جذبی، نقطه شبنم ذکر شده همیشه به طور مداوم ارائه نمی شود.
شبنم‌سنج‌های یکپارچه معمولاً فقط گیج‌های دما هستند و نقطه شبنم فشار سیستم هوای فشرده واقعی را نشان نمی‌دهند.
اینها در حذف آلاینده هوای فشرده از سیستم اغلب در محدوده ۸ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد هستند.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *