۹ باور اشتباه هوای فشرده + عجیب ترین عقاید و باورها!

در یک سیستم هوای فشرده، نیاز به تولید هوا با توجه به کلاس انتخابی وجود دارد.
در این بین، تجهیزات و قطعات مختلفی در سیستم تولید هوای فشرده استفاده می شوند.
اما انواع باور اشتباه هوای فشرده در این میان می تواند ما را نسبت به اطلاعاتمان بی اعتماد کند.
در ادامه این مقاله با معرفی این افسانه ها همراه ما باشید.

معرفی این ۹ باور اشتباه هوای فشرده

۱٫ اولین باور اشتباه هوای فشرده:

فیلتر المنت ها فقط زمانی باید تعویض شوند که فشار تفاضلی بالا باشد.

حقیقت:

شما فیلتر هوای فشرده را برای بهبود کیفیت هوا نصب می کنید.
گیج های DPیا شاخص های DP، نشانگرهای انسداد هستند نه شاخص های کیفیت هوا.
برای اطمینان از کیفیت هوای فشرده، فیلتر المنت ها باید سالانه مطابق با دستورالعمل سازنده تعویض شوند.

تفکر اشتباه درباره فیلتر المنت ها

۲٫ دومین باور اشتباه هوای فشرده:

کوالسینگ فیلترها فقط برای حذف روغن هستند.

حقیقت:

کوالسینگ فیلترها حتی با آلاینده های جامد نسبت به مایعات سرعت جذب بالاتری دارند.

مشکل کوالسینگ فیلترهای هوای فشرده

۳٫ سومین باور اشتباه از باور های عجیب تولید هوای فشرده:

آلودگی ناشی از روغن در هوای جو وجود ندارد.

حقیقت:

هوای جو معمولاً حاوی بین ۰٫۰۵ mg/m3 تا ۰٫۵ mg/m3 بخارات روغن از منابعی مانند اگزوز خودروها و فرآیندهای صنعتی است.
از آنجایی که کمپرسورهای اویل فری از مقادیر زیادی هوای اتمسفر استفاده می کنند و هوای اتمسفر حاوی بخارات روغن است که می تواند در سیستم های هوای فشرده خنک و متراکم شود، استفاده از کمپرسورهای اویل فری، هوای بدون روغن را تضمین نمی کنند.

۴٫ باور اشتباه بعدی!

چهارمین باور اشتباه هوای فشرده: روغن به شکل مایع و آئروسل روغن، تنها آلاینده های موجود در سیستم هوای فشرده هستند.

حقیقت:

به طور کلی، ده آلاینده زیر را می توان در یک سیستم هوای فشرده معمولی یافت.
برای اینکه سیستم تولید هوای فشرده به طور موثر کار کند، این عوامل باید حذف شوند یا کاهش یابد.

 • بخارات آب
 • آب به شکل مایع
 • آئروسل های آب
 • روغن به شکل مایع
 • بخارات روغن
 • آئروسل های روغنی
 • زنگ و پوسیدگی
 • مقیاس لوله
 • خاک اتمسفر
 • میکروارگانیسم ها

صرف نظر از اینکه کمپرسور اویل اینجکت است یا اویل فری، تجهیزات تصفیه هوا برای از بین بردن آلاینده های ذکر شده در بالا مورد نیاز است.

۵٫ پنجمین باور از این باور ها

آلودگی ناشی از کمپرسور هوای فشرده
آلودگی ناشی از کمپرسور هوای فشرده

آلودگی هوای فشرده یک مشکل ناشی از کمپرسور است!

حقیقت:

در یک سیستم هوای فشرده معمولی، آلودگی هوای فشرده از چهار منبع مختلف زیر ناشی می شود:

۵٫۱٫ منبع ۱ – هوای جوی

کمپرسورهای هوا مقادیر زیادی هوای اتمسفر را جذب می کنند.
کمپرسورها به طور مداوم سیستم را با آلاینده هایی مانند بخارات آب، میکروارگانیسم ها، گرد و خاک جوی و بخارات روغن پر می کند.

۵٫۲٫ منبع ۲ – کمپرسور هوا

برخلاف این باور اشتباه هوای فشرده ، علاوه بر آلاینده‌هایی که از طریق ورودی کمپرسور وارد می‌شوند، کمپرسور ذرات سایش اضافی را نیز از عملکرد خود اضافه می‌کند.
همچنین کمپرسورهای اویل اینجکت روغن مایع، ذرات معلق روغن و بخارات روغن را از فرآیند فشرده‌سازی حمل می‌کنند.
پس از عبور از مرحله تراکم، افترکولر بخارات آب را نیز متراکم می کند.
این قطعه بخارات آب را به صورت مایع و آئروسل وارد سیستم هوای فشرده می کند.

۵٫۳٫ منبع ۳ – دستگاه های ذخیره هوای فشرده

مخازن هوا از داخل زنگ می زنند.
با گذشت زمان، این زنگ زدگی می تواند از دیواره های داخلی مخزن جدا می شود.
در نهایت این زنگ زدگی جریان هوا را آلوده کند.
مخازن همچنین اجازه می دهند هوای فشرده خنک شود و به بخارات آب اجازه می دهد تا به آب مایع تبدیل شود.
این امر می تواند سیستم تولید هوای فشرده را آلوده کند.

۵٫۴٫ منبع ۴ – لوله کشی توزیع هوای فشرده

سیستم لوله کشی که هوای فشرده را در اطراف تاسیسات توزیع می کند، می تواند منبع مقادیر زیادی آلودگی باشد.
زنگ زدگی، رسوب، خوردگی و رشد میکروبیولوژیکی از داخل سیستم لوله کشی باعث ایجاد آلودگی می شود.

۶٫ باور اشتباه ششم

واتر سپراتورهای استاتیک روغن برای لوبریکنت های مصنوعی یا PAG مناسب نیستند.
این مشکل خود با آب خروجی کدر مشهود است.

حقیقت:

سپراتور های آب روغن برای کاهش سطح روغن در سطح آب تا حد قابل قبول طراحی شده اند.
برخی لوبریکنت ها مانند لوبریکنت های مصنوعی یا PAG نیز حاوی مواد شوینده و افزودنی برای افزایش عمر کمپرسور هستند.
برخلاف این باور اشتباه هوای فشرده، سپراتور های آب روغن برای حذف مواد شوینده و مواد افزودنی طراحی نشده اند.
میزان روغن موجود در آب را نمی توان به طور دقیق با بازرسی چشمی تعیین کرد و باید از آنالیز آزمایشگاهی استفاده کرد.
تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی بر روی آب خروجی کدر تنها راه آزمایش دقیق روغن در محتوای آب است.
این تحلیل نشان می دهد که آلودگی در هوای تولید شده در محدوده قابل قبول است.

۷٫ باور اشتباه هفتم هوای فشرده:

کنترلر هوای فشرده

در سیستم هوای فشرده هر درایری (تبریدی یا جذبی) را می توان در فضای باز نصب کرد.

حقیقت:

تمام درایرهای استاندارد برای نصب در داخل ساختمان طراحی شده اند.
با این حال، بسیاری از آنها اغلب در بیرون نصب می شوند، با یا بدون قابلیت نصب در زیر سقف.
نصب بیرونی زیر سقف به شرط محافظت در برابر یخ زدگی، برف، باران و ارتفاع سقف برای جلوگیری از گردش مجدد هوای گرم کافی است.
نصب بیرونی درایرهای استاندارد در محیط بدون سقف توصیه نمی شود.

در مواردی که نصب خارج از منزل بدون سقف ضروری است، یک بسته اصلاحی در فضای باز درخواست کنید.
این بسته باید شامل اجزای محافظت در برابر یخ زدگی، حفاظت UV و NEMA 4 باشد.
یک محفظه الکتریکی NEMA 4 به تنهایی برای نصب در فضای باز بدون سقف کافی نیست.

۸٫ هشتمین باور اشتباه هوای فشرده:

اکثر درایر ها سطوح خشکی را به همان سطوح ذکر شده در مشخصات فروش ارائه نمی کنند.

حقیقت:

بر خلاف باور این باور اشتباه هوای فشرده، نصب درایر اغلب با اشتباهات مختلفی مواجه می شوند که بر سطح خشکی هوای فشرده ای که ایجاد می کنند، تأثیر می گذارد.
اشتباهات رایج عبارتند از:

 • کم کردن اندازه تجهیزات با بی توجهی به تأثیر دمای ورودی درایر و دمای محیط خنک کننده
 • فاصله ناکافی در اطراف درایر که باعث چرخش مشکل هوای گرم می شود
 • عدم حذف آب متراکم شده از جریان هوا و انتخاب اشتباه درایر با تکنولوژی نامناسب

هنگامی که یک درایر به صحت و دقت از حیث اندازه، نصب و نگهداری می شود، باید دقیقاً همانطور که در مشخصات فروش آن ذکر شده است، عمل کند.

۹٫ آخرین باور اشتباه هوای فشرده:

در سیستم تولید هوای فشرده، فیلترهای هوای فشرده نیز هوای فشرده را خشک می کنند.

حقیقت:

فیلترهای هوای فشرده قادر به حذف آب مایع حجیم و مقداری آئروسل آب از هوای فشرده هستند.
در تکمیل پاسخ به این باور اشتباه هوای فشرده باید گفت که فیلترهای هوای فشرده قادر به کاهش سطح بخارات و رطوبت در هوای فشرده یا کاهش نقطه شبنم فشار هوای فشرده نیستند.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *