برچسب: اندازه گیری دبی کمپرسورها

بلاگ

نمایشگر روغن A-4000

نمایشگر روغن A 4000 نمایشگر روغن A-4000  یک تجهیز اندازه گیری کالیبره شده برای تشخیص میزان روغن وارد شده به سیستم هوای فشرده می باشد.

ادامه مطلب »
بلاگ

درایرهای تبریدی

درایر های تبریدی متدوال ترین آنها در خشک کردن هوای فشرده هستند. این خشک کن ها متشکل  از یک  مبدل حرارتی هوا به هوا و

ادامه مطلب »