موضوع:برگزاری دوره تخصصی کیفیت سنجی هوای فشرده

موضوع:برگزاری دوره تخصصی کیفیت سنجی هوای فشرده
عنوان دوره: دستیابی به برترین شیوه های مهندسی تولید و توزیع هوای فشرده و آنالیز هوای فشرده شامل اندازه گیری نقطه شبنم، درصد رطوبت، میزان آب وارد شده به سیستم، اندازه گیری دبی واقعی کمپرسورها (فلومتری)،  تشخیص نشتی و اندازه گیری میزان روغن در خطوط هوای فشرده مدت زمان دوره : 8 ساعت زمان: 1396/4/21  چهارشنبه           مکان:سالن برگزاری همایش های دانشگاه امیر کبیر جهت شرکت در دوره با ما تماس بگیرید: ایمیل:  info@cs-instruments.ir/old تلفن: 7-88570346  9821 +

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *