مقایسه نقطه شبنم و فشار نقطه شبنم

با توجه به این امر که محوریت موضوع، چک کردن میزان خشک بودن هوای فشرده، یا هوای ابزار دقیق و یا بررسی عملکرد درایر می باشد،
مهم ترین نکته این است که آیا شما می خواهید نقطه شبنم را در فشار خط اندازه گیری کنید
و یا در فشار جوی که به اصلاح فشار محیط نیز گفته می شود.
اصطلاح ” فشار نقطه شبنم ” به دمای نقطه شبنم(DP) هوا/ گاز تحت فشار اشاره دارد که این فشار بالاتر از فشار محیط یا فشار جوی می باشد.
لازم به ذکر است که نقطه شبنم یک پارامتر کاملا وابسته به فشار بوده
و با تغییر فشار هوا و یا گاز، دمای آن تغییر می کند.
بر اساس قانون دالتون، فشار نسبی بخار آب با افزایش فشار بالا می رود.

برای مثال ، فرض کنید که دمای نقطه شبنم هوا در فشار ۱۰۱۳٫۲۵ میلی بار( فشار جوی) برابر با ۲۰- درجه سانتیگراد می باشد،
فشار نسبی بخار آب موجود در هوا در این شرایط ۱٫۳ میلی بار است.
در این صورت اگر هوا را متراکم کنیم و فشار کلی را تا ۲۰۲۶٫۵ میلی بار افزایش دهیم،
بر اساس قانون دالتون:
فشار نسبی بخار آب نیز به میزان دو برابر افزایش پیدا می کند و به ۲٫۶ میلی بار می رسد.
دمای نقطه شبنم در این شرایط به حدود ۱۲- سانتیگراد می رسد.
پر واضح است که افزایش فشار هوا باعث افزایش دمای دیوپوینت شده است.
برعکس این قضیه، با انبساط یه گاز متراکم به فشار محیط نیز فشار نسبی کلیه گازهای تشکیل دهنده از جمله بخار آب نیز کاهش می یابد
و در نتیجه دمای دیوپوینت گاز نیز کم می شود.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *