رنج دمای نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده

دمای نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده از رنج دمای محیط تا ۸۰- سانتیگراد متغیر می باشد
که در بعضی از موارد خاص، این دما پایین تر نیز می باشد.

در کمپرسورهایی که بدون درایر می باشند، دمای نقطه شبنم هوای فشرده خروجی برابر با دمای محیط می باشد.
انواع مختلفی از درایرها برای کنترل رطوبت بالا استفاده می شوند
که در سیستم های هوای فشرده پارامتری که نشان دهنده میزان خشکی هوای فشرده تولیدی می باشد، فشار نقطه شبنم می باشد.
درایر های تبریدی و درایرهای جذبی یا دسیکانت از رایج ترین نوع درایرها می باشند.
سیستم هایی که از درایرهای تبریدی استفاده می کنند،
هوای فشرده را از بین مبدل های گرمایی که توسط مبرد خنک شده اند، عبور می دهند
و در نتیجه بخارات موجود در جریان هوای فشرده عبوری کندانس شده و توسط شیر تخلیه از درایر خارج می شوند.
درایرهای تبریدی دمای نقطه شبنم هوای فشرده را تا رنج دمایی ۲+ تا ۵+ درجه سانتیگراد کاهش می دهند

در درایرهای جذبی نیز هوای فشرده را از میان مواد جاذب، مولکولارسیو و اکتیو آلومینا، عبور می دهند
و رطوبت موجود در هوا جذب این مواد گشته و هوای خروجی، یک هوای خشک با دمای نقطه شبنم حدود ۳۰- تا ۴۰- سانتیگراد و در صورت نیاز پایین از این رنج نیز می باشد.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

One thought on “رنج دمای نقطه شبنم در سیستم های هوای فشرده

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *