مواد مورد استفاده در درایر های جذبی

در روش خشک کردن جذبی هوای تولید شده توسط کمپرسور،
بخار آب موجود در هوای فشرده توسط مواد جاذب گرفته می شوند،
که این مواد به دو دسته جذب کننده های سطحی (aDsorption) و عمقی (aBsorption) دسته بندی می شوند.
مواد جاذب می توانند جامد یا مایع باشند که در جذب کننده های عمقی این مواد غالبا سدیم کلرید و سولفوریک اسید می باشند
که احتمال خوردگی توسط این مواد نیز باید در نظر گرفته شود.
این روش غیر معمول بوده و میزان مصرف مواد جاذب در این روش بالا میباشد
و همچنین فشار نقطه شبنم نیز تا حد محدودی می تواند کاهش یابد.
اما در جذب سطحی دمای نقطه شبنم میتواند تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند (۲۰- تا ۷۰- درجه سانتی گراد)
که مواد مختلفی نظیر آلومینا اکتیو (استاندارد)، سیلیکاژل و مولکولارسیو در جذب سطحی مورد استفاده قرار میگیرند.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

2 thoughts on “مواد مورد استفاده در درایر های جذبی

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *