درایر های جذبی

درایر جذبی قادر است هوای فشرده با نقطه شبنم خیلی پایین تولید کنند(۲۰ـ تا ۷۰ـ درجه سانتی گراد).

بخار آب موجود در هوای فشرده توسط نیروهای مولکولی جذب سطح مواد جاذب می شوند
و باعث خشک شدن هوای فشرده می شوند.

انواع مختلفی از مواد جاذب مانند آلومینا اکتیو(استاندارد)، سیلیکاژل و مولکولارسیو در درایر های جذبی استفاده می شوند.
زمانی که مواد جاذب با بخارات آب اشباع شوند، این مواد باید احیا شوند.
برای اینکه بتوان به صورت مداوم عمل خشک کردن و احیا را انجام دهیم، درایر های جذبی ۲ برج خشک کن دارند که به صورت جایگزین استفاده می شوند
به این صورت که یکی از برجهای خشک کن در حال استفاده بوده و دیگری در حال احیا می باشد
و جابجایی عملکرد برجها معمولا بوسیله یک شیر خودکار انجام می شود.

درایرهای جذبی با توجه به نوع احیایی که در آن صورت می گیرد به انواع  heatless ، heat reactivated  و  rotating drum  دسته بندی میشوند.
قطرات آب و روغن موجود در هوای فشرده ، راندمان درایر های جذبی را کاهش می دهد
که به منظور جلوگیری از کاهش کارایی آنها استفاده از فیلترهای مناسب برای جدا سازی این قطرات ، قبل از درایر ضروری می باشد.
فیلترهای گرد و غبار نیز باید بعد از درایر نصب شوند
تا از ورود گرد و غبار های حاصل از تماس جاذب ها ، به داخل خطوط مصرف هوای فشرده جلوگیری به عمل آید.

درایر های جذبی چگونه کار می کنند ؟

از آنجایی که مواد جاذب قدرت جذب کنندگی بیشتری نسبت به هوا دارند،
بخارات آب موجود در هوا جذب این مواد می شوند.
اما این جاذبه به آرامی کاهش می یابد تا زمانی که مواد جاذب کاملا با بخارات آب اشباع شوند
و در این زمان سطح لایه ی مرطوب به آرامی در برج درایر بالاتر می آید
که علت آن این است که مواد جاذب خشک جاذبه ی بیشتری نسبت به مواد جاذب خیس دارند.
بعد از سپری شدن یک چرخه ی زمانی مشخص، لایه ی مرطوب تقریبا به بالای برج درایر میرسد
به این معنی که مقدار آب خارج شده از هوا به پایداری رسیده است
و بنابراین نقطه شبنم ۴۰- درجه سانتی گراد از ابتدا تا انتهای این چرخه ثابت است.

با توجه به شرایط موجود، در صورتی که هوای بیشتری به درایر وارد شود،
فشار نقطه شبنم به آرامی تنزل پیدا می کند و بعد از گذشت حدود ۴۵ دقیقه نقطه شبنم به حدود ۲۰- درجه سانتی گراد میرسد.
که اگر این روند ادامه پیدا کند و فشار نقطه شبنم مثبت شود، مواد جاذب پس از مدتی از بین میروند.
باید در نظر داشت که برای فشار نقطه شبنم ۷۰- درجه سانتی گراد مواد جاذب بیشتری نیاز است.

نکات مهم در درایر های جذبی

هرچه مواد جاذب بیشتری استفاده شود، میتوان نقطه شبنم مطلوب را بیشتر ثابت نگه داشت.
درایر زمانی بهترین عملکرد خود را دارد که مواد جاذب مناسب با نقطه ی شبنم مورد نیاز در آن استفاده شود؛
برای اینکه عملکرد درایر قابل اعتماد و پایدار باشد،
ما مقداری مواد جاذب بیشتر از استاندارد توصیه شده به درایر اضافه می کنیم.

اگر دمای هوا افزایش یابد لایه ی مرطوب سریعتر به بالای برج درایر میرسد.
فشار تاثیر مستقیم بر روی عملکرد درایر ندارد اما اندازه ی مواد جاذب برای یک حجم مشخص (ثابت) از گاز ورودی طراحی شده است،
که به این معنی است که هرچقدر فشار بالاتر باشد هوای بیشتری را میتواند خشک کند
و هرچقدر فشار نقطه شبنم نامی شما بیشتر ( رو به مثبت) باشد مواد جاذب کمتری برای یک فلو (دبی) ثابت نیاز است.

چرا ما از مواد جاذب مختلف استفاده می کنیم؟

مواد جاذب مختلف دارای میزان جذب آب متفاوتی هستند که بیشتر آنها نمی توانند به فشار نقطه شبنم ۷۰- درجه سانتی گراد برسند؛
مواد جاذبی که می توانند به فشار نقطه شبنم ۷۰- درجه سانتی گراد برسند، قیمت بالاتری دارند.
برای فشار نقطه شبنم بین ۲۰- درجه سانتی گراد تا ۴۰- درجه سانتی گراد از آلومینا اکتیو
و برای فشار نقطه شبنم ۷۰- درجه سانتی گراد از مولکولارسیو استفاده می شود.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

2 thoughts on “درایر های جذبی

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *