اهمیت دما در پارامتر رطوبت نسبی (%RH)

اندازه گیری دمای هوا یک پارامتر کلیدی در کنار رطوبت نسبی می باشد. این به این دلیل است که کلمه “نسبی” در عبارت “رطوبت نسبی” به طور مشخص به “نسبی بودن رطوبت به دما” اشاره دارد (میزان اشباع گاز در دمای فعلی آن است). در هوای فشرده افزایش دما به معنای کاهش رطوبت نسبی است. به عنوان مثال، در رطوبت ۵۰٪ RH، افزایش دما از ۲۰ درجه سانتی گراد به ۲۱ درجه سانتی گراد موجب کاهش رطوبت نسبی در حدود ۳٪ RH می شود. به همین دلیل معمولا سنسور های اندازه گیری رطوبت نسبی به طور کلی دارای سنسور دما یکپارچه نیز می باشند.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *