تست رطوبت در شرکت میکاس کمپرسور

طبق در خواست شرکت میکاس کمپرسور (هواسازان صبا) تست های رطوبت از جمله نقطه شبنم و رطوبت نسبی در خروجی درایر، جهت تحویل پکیج مشخص شده در تصویر فوق به کارفرمای مربوطه، انجام پذیرفت که گزارش آن در لینک زیر قابل مشاهده می باشد:

CHART & STATISTICS

طبق نتایج و گراف به دست آمده حاصل از تست هوای فشرده خروجی درایر جذبی، عدد نقطه شبنم بین ۴۱- و ۴۳- در فشار ۷بار رویت گردید که این عدد در استاندارد ISO 8573-1 در کلاس ۲ قرار دارد.

لازم به ذکر است که تست مربوطه توسط دستگاه اندازه گیری نقطه شبنم پرتابل DP 510 انجام شد و به منظور صحت عملکرد سنسور نقطه شبنم نصب شده در خروجی درایر مذکور، مقادیر سنسور نصب شده به صورت لحظه ای با تجهیز پرتابل مذکور مقایسه گردید که مقادیر سنسور نصب شده با خطای ۵ درصد و با تاخیر زمانی ۱۴ ثانیه نسبت به تجهیز DP 510  مشاهده شد.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *