مقایسه فلومتر مدل VA500/520 با VA550 / 570

مقایسه فلومتر مدل VA500/520  با  VA550 / 570
مقایسه فلومتر مدل VA500/520                   با                    VA550 / 570
سیال های قابل اندازه گیری: هوا و گاز های فشرده            -           هوا و گاز های فشرده
واحد های اندازه گیری: دبی عبوری، سرعت سیال و دمای سیال   -   دبی عبوری، سرعت سیال و دمای سیال
دنج دمای سیال: 30- تا 110 درجه سانتی گراد  -    40- تا 180 درجه سانتی گراد (مدل ضدانفجار 120 درجه سانتی گراد)
کلاس حفاظتی: IP65                            -                                  IP67
محیط نصب: در محیط های بسته                -               در محیط های بسته یا در فضای باز
رنج فشار کاری:  VA500 تا 50 بار     -          VA550 تا 16بار، به صورت سفارشی 50یا 100 بار
VA520 تا 16 بار، به صورت سفارشی تا 40بار  -     VA570 تا 16 بار، به صورت سفارشی تا 40 بار
تاییدیه ها:                              -----------                      ATEX II 2G Ex d IIC T4 DVGW Natural Gas (max. 16 bar) à German                                      guideline
  دقت اندازه گیری: 5/1 درصد مقدار اندازه گیری ، 3/0 درصد رنج کامل      -         5/1 درصد                                                                   
  مقدار اندازه گیری ، 3/0 درصد رنج کامل
به صورت سفارشی 1 درصد مقدار اندازه گیری           -       به صورت سفارشی 1 درصد مقدار اندازه گیری
  نحوه ی نصب :  VA 500: نصب تحت فشار از طریق شیر توپی    -      VA 550: نصب تحت فشار از طریق شیر توپی
VA520  : نصب به صورت فلنچی یا رزوه ای  -     VA570 : نصب به صورت فلنچی یا رزوه ای
  سایز لوله: VA520: تا سایز 2 اینچ         
                      VA570: تا سایز 2 اینچ 
    VA500: بسته به طول شفت تا 40 اینچ     
        VA550: بسته به طول شفت تا 40 اینچ

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *