اهمیت عدد رینولدز در سیستم توزیع هوای فشرده

از دیگر موارد پر اهمیت در افت فشار، کیفیت جریان هوای عبوری در داخل لوله می باشد. به هوای فشرده ای که از مسیرهای پر پیچ و خم در داخل لوله عبور می کند، جریان هوای متلاطم می گویند. جریان هوای متلاطم از بهره وری بسیار پایینی برخوردار می باشد چرا که مولکول های هوا بخش عظیمی از انرژی خود را در برخورد با دیوار های لوله از دست می دهند. جریان هوای عبوری زمانی ایده آل می باشد که مولکول های هوا همگی در یک مسیر مستقیم در داخل لوله حرکت کنند که در اصطلاح به آن جریان هوای لمینار گفته می شود.

جریان هوای متلاطم و لمینار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می گردد که به آن عدد رینولدز می گویند

Re =ƿvd/µ

جایی که :

Re عدد رینولدز.

ƿ : چگالی سیال عبوری

V : سرعت متوسط سیال

d : قطر لوله

µ : ضریب گران روی سیال

در یک سیستم هوای فشرده کارآمد، عدد رینولدز باید کمتر از ۲۳۰۰ باشد. در صورتی که جریان هوای عبوری داخل لوله دارای عدد رینولدز بالاتر از ۳۰۰۰ باشد، دبی عبوری متلاطم بوده و اقدامات اصلاحی در خصوص بهبود سیستم باید انجام پذیرد.

اشتراک گذاری در facebook
فیسبوک
اشتراک گذاری در twitter
توییتر
اشتراک گذاری در linkedin
لینکدین
اشتراک گذاری در pinterest
پینترست

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *