استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) + 26 نوع اتصالات برای توسعه تولید هوای فشرده

استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) یکی از جدیدترین سازمان های توسعه استاندارد است.
این انجمن از شورای استاندارد برای توسعه استانداردهای ملی برای ذینفعان مجوز دریافت کرده است.
CGA ایمنی، کارایی، نوآوری و توسعه بهترین شیوه ها را در صنایع مختلف مثل صنایع غذایی و هوای فشرده پزشکی ارتقا می دهد.
اعضای انجمن گاز فشرده شامل تولید کنندگان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان و انتقال دهندگان گازها، مایعات برودتی و محصولات و خدمات مرتبط هستند.

استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) در کانادا چه کمکی کرده است؟

ریچ گوتوالد، رئیس و مدیر عامل انجمن گاز فشرده، می گوید:
«CGA مفتخر است که توسط شورای استاندارد کانادا تأیید شده است.
به مدت ۱۱۰ سال، این انجمن هوای فشرده به توسعه و ارتقای استانداردهای ایمنی و شیوه های ایمن سازی برای صنعت ما کمک خاصی کرده است.
ما مفتخریم که به عنوان یکی از ۱۴ سازمان توسعه استاندارد معتبر شورای استاندارد کانادا به این ماموریت ادامه دهیم.»

به عنوان یک سازمان معتبر توسعه استاندارد (SDO)، CGA اکنون می تواند استانداردهایی را برای پذیرش به عنوان استانداردهای ملی کانادا به SCC (شورای استاندارد کانادا) ارسال کند.
گازهای صنعتی، غذایی و پزشکی نقش کلیدی در جامعه کانادا و دیگر جوامع دارند.

این گازها اجزای نامرئی میلیون ها محصولی هستند که در زندگی روزمره استفاده می شوند.
انجمن گازهای فشرده تخصص بسیار زیادی را به سیستم استانداردسازی تولید هوای فشرده می آورد.

الیاس رافول، معاون SCC، شعبه خدمات اعتباربخشی، می گوید
«ما از استقبال از انجمن گازهای فشرده به عنوان جدیدترین سازمان توسعه استانداردها خوشحالیم.
با گسترش وسعت SDO های معتبر، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که سیستم استانداردسازی کانادا استانداردهای آینده نگری را ارائه می دهد که نیازهای همه کانادایی ها را برطرف می کند.»

درباره استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) بیشتر بدانیم!

انجمن گازهای فشرده که در سال ۱۹۱۳ تأسیس شد، به توسعه و ارتقای استانداردهای ایمنی و شیوه های ایمن در صنعت گازهای صنعتی، پزشکی و مواد غذایی در کانادا، ایالات متحده و مکزیک اختصاص دارد.
CGA نماینده بیش از ۱۴۰ شرکت عضو از جمله تولید کنندگان، توزیع کنندگان، تامین کنندگان و انتقال دهندگان گازها، مایعات برودتی و محصولات و خدمات مرتبط است.

CGA از طریق یک سیستم کمیته، مشخصات فنی، استانداردهای ایمنی و مواد آموزشی را توسعه می‌دهد.
همچنین با سازمان‌های دولتی برای تدوین و انطباق بهتر با مقررات و استانداردهای مسئول همکاری می‌کند.

بررسی ۲۶ نوع اتصالات CGA برای توسعه تولید هوای فشرده

اتصالات CGA سیستم استاندارد شده ای برای اتصال یک سیلندر گاز فشرده به رگلاتور یا خط انتقال مورد نیاز هستند.
نمونه هایی از اتصالات CGA می تواند CGA-580 برای گازهای غیر قابل اشتعال و غیر اکسید کننده مانند نیتروژن، آرگون یا هلیم باشد.
CGA-590 برای هوای فشرده و CGA-326 برای اکسید نیتروژن استفاده می شود.

تقریباً دوازده اتصال CGA وجود دارد که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.
سایر اتصالات برای اهداف خاص استفاده می شوند.

CGA 020

 • مناسب برای اکسیژن (A Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • رزوه خروجی شیر سیلندر:
  ۳۷۵-۲۴UNF-2A-RH-EXT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 020 و ۰۲۱ استفاده می شود

cga020

CGA 021

 • مناسب برای گازهای سوختی (A Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • رزوه خروجی شیر سیلندر:
  ۳۷۵-۲۴UNF-2A-LH-EXT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 020 و ۰۲۱ استفاده می شود

cga021 از انجمن گازهای هوای فشرده

CGA 022 از اتصالات مختلف در استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA)

 • مناسب برای اکسیژن (B Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۵۶۲۵-۱۸UNF-2A-RH-EXT
 • به طور معمول برای CGA V-1 شماره اتصال ۰۲۲ و ۰۲۳ استفاده می شود.

cga022

CGA 023

 • مناسب برای گازهای سوختی (B Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۵۶۲۵-۱۸UNF-2A-LH-EXT
 • به طور معمول برای CGA V-1 شماره اتصال ۰۲۲ و ۰۲۳ استفاده می شود.

cga023 از انجمن گازهای فشرده

CGA 024

 • مناسب برای اکسیژن (C Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۸۷۵-۱۴UNF-2A-RH-EXT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 024، ۰۲۵، ۰۳۴ و ۰۳۵ استفاده می شود.

cga024

CGA 025

 • مناسب برای گازهای سوختی (C Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۸۷۵-۱۴UNF-2A-LH-EXT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 024، ۰۲۵، ۰۳۴ و ۰۳۵ استفاده می شود.

cga 025

  CGA 032

 • مناسب برای گازهای خنثی (B Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • ۶۲۵-۱۸UNF-2B-RH-INT
 • معمولاً برای CGA V-1 شماره اتصال ۰۳۲ و ۰۳۳ استفاده می شود.

cga 032

CGA 033

 • مناسب برای هوای صنعتی، آب (B Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • ۶۲۵-۱۸UNF-2B-LH-INT
 • معمولاً برای CGA V-1 شماره اتصال ۰۳۲ و ۰۳۳ استفاده می شود.

cga 033 از انجمن گازهای فشرده

CGA 034

 • مناسب برای گازهای بی اثر (C Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۸۷۵-۱۴UNF-2B-RH-INT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 024، ۰۲۵، ۰۳۴ و ۰۳۵ استفاده می شود.

cga 034

CGA 035

 • مناسب برای هوا، آب صنعتی (C Fitting)
 • اتصال خروجی ولو سیلندر استاندارد، مناسب برای فشار تا ۲۰۰ psig (1380 کیلو پاسکال).
 • .۸۷۵-۱۴UNF-2B-LH-INT
 • معمولاً برای شماره اتصال CGA V-1 024، ۰۲۵، ۰۳۴ و ۰۳۵ استفاده می شود.

cga 035

CGA 160 در استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA)

 • مناسب برای فسژن

cga 160

CGA 240

 • مناسب برای آمونیاک

cga 240 از انجمن گازهای فشرده

CGA 290

 • مناسب برای وینیل بروماید، وینیل کلرید، وینیل متیل اتر

cga 290

CGA 300

 • مناسب برای اتیل کلرید

cga 300

CGA 320

 • مناسب برای دی اکسید کربن، متیل فلوراید

cga 320

CGA 326

 • مناسب برای اکسید نیتروژن

cga 326

CGA 330

 • مناسب برای پنتافلوراید آنتیموان، تری فلوراید بور، سولفید کربونیل، کلرید دوتریوم، سولفید دوتریوم، هگزافلوئورواستون، برومید هیدروژن، کلرید هیدروژن، یدید هیدروژن، سولفید هیدروژن، متیل برومید، متیل مرکاپتان، نیتروژن تری فلوراید، نیتروژن تری فلوراید، نیتروژن تری فلوراید، FN فنیل کاربیلامین کلرید، پنتا فلوراید فسفر، تری فلوراید فسفر، تترا فلوراید سیلیکون، تترا فلوراید گوگرد، تری فلوئورواستیل کلرید، هگزافلوراید اورانیوم

cga 330 از انجمن گازهای فشرده

CGA 346

 • مناسب برای هوا

cga 346

CGA 350

 • مناسب برای آرسین، مونوکسید کربن، دوتریوم، دوتریوم سلنید، دیبوران، ۱،۱ دی فلوئورواتیلن، اتان، اتیلن، ژرمن، هیدروژن، هیدروژن سلنید، متان، متیل فلوراید، متیلن فلوراید، گاز طبیعی، پنتابوران، فسفین، استیلو اتیلن وی، سیترالن، فلوراید

cga 350

CGA 510

 • مناسب برای استیلن، آلن، بروموتری فلوئورواتیلن، ۱،۳-بوتادین، بوتان، ۱-بوتن، ۲-بوتن، ۱-کلرو-۱،۱-دی فلوئورواتان، کلروفلورومتان، کلروتری فلوئورواتیلن، سیکلوبوتان، سیکلوپروپان-دی اتیل دی، دی فلوئورواتیل ، ۲،۲ دی متیل پروپان، اتیل استیلن، اتیلن اکسید، اتیل اتر، ایزوبوتان، ایزوبوتیلن، متان، متیل استیلن، ۳-متیل-۱-بوتن، متیل کلرید، متیل اتیل اتر، گاز طبیعی، پروپان، پروپیلن، ۱، سیلومومین، پروپیلن، ۱،۱ تری فلوئورواتان تری فلوئورواتیلن، وینیل بروماید، وینیل کلرید، وینیل متیل اتر

cga 510

CGA 540

 • در بین استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) ، این اتصال برای اکسیژن مناسب است.

cga 540

CGA 555

 • مناسب برای خروج مایع بوتان و پروپان

cga 555

CGA 580

 • مناسب برای آرگون، هلیم، کریپتون، نئون، نیتروژن، تترا فلوئورو متان، زنون

cga 580

CGA 590

 • مناسب برای هگزا فلوراید گوگرد
cga 590 از انجمن گازهای فشرده
cga 590 از انجمن گازهای فشرده

CGA 670

 • مناسب برای برم پنتا فلوراید، برم تری فلوراید، کلر پنتا فلوراید، کلر تری فلوراید، فلوراید دوتریوم، هیدروژن فلوراید، ید پنتا فلوراید، نیتروژن تری فلوراید، پرکلریل فلوراید، تنگستن هگزا فلوراید

cga 670

CGA 792

 • مناسب برای خروج مایع هلیوم و نئون

cga 792 از انجمن گازهای فشرده

جمع بندی استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA)

استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) توانسته است با جمع آوری چارچوبی، باعث ارائه بهترین استانداردها برای تولید هوای فشرده با کیفیت بالاتر شود. امید است بتوان روزی بدون نشتی هوا و با کم ترین میزان مصرف و خسارات، بهترین هوای فشرده را تولید و مصرف کرد.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

One thought on “استاندارد های انجمن گازهای فشرده (CGA) + 26 نوع اتصالات برای توسعه تولید هوای فشرده

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *