درایرهای تبریدی

درایر های تبریدی متدوال ترین آنها در خشک کردن هوای فشرده هستند.
این خشک کن ها متشکل  از یک  مبدل حرارتی هوا به هوا و یک میدل حرارتی هوا به گاز فریون هستند.

 • هوا فشرده از کمپرسور برای اولین بار از مبدل حرارتی هوا به هوا عبور می کند.
  که دراین فاز هوای ورودی از طریق هوای  خروجی پیش خنک شده  و هوای خروجی گرم می شود.
 • در فاز دوم، هوای فشرده، از مبدل هوا به گاز فریون عبور میکند،
  در این فاز، هوای فشرده بیشتر سرد شده و به دمای ۳ درجه سانتی گراد می رسد.
  در این دما رطوبت  هوا به فطرات آب تبدیل و جمع آوری و حدا می شود
  در این نقطه رطوبت نسبی هوای فشرده هنوز ۱۰۰٪ است.
 • در مرحله بعدی هوا فشرده با هوای ورودی گرم می شود
  با افزایش دما اطمینان حاصل می شود که رطوبت نسبی هوا خروجی  به کمتر از ۵۰ درصد کاهش می یابد.

درایر تبریدی در سیستم های هوای فشرده برای جلوگیری از ورود آب آزاد و خوردگی در سیستم استفاده می شود
که رطوبت نسبی زیر ۵۰٪ برای رسیدن به این هدف کافی است.
عموما درایرهای تبریدی با انواع سیستم های  آب-خنک و هوا-خنک در سیستم های هوای فشرده وجود دارند.

فیسبوک
توییتر
لینکدین
پینترست

3 thoughts on “درایرهای تبریدی

ارسال نظر

آدرس الکترونیکی شما نمایش داده نمی شود *